Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Rz 112/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-11

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt SA/Rz 1024/02

IV SA/Wa 647/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-05

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 647/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Go 336/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa na skutek wniosku G.R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 836/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

Skarga D. W. na akt Prezydenta Miasta K. w przedmiocie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków na skutek wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

VIII SA/Wa 289/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

Sprawa ze skargi E. P. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie umieszczenia na mapie sytuacyjnej dla celów sądowych klauzuli upoważniającej do dokonania wpisu w księdze wieczystej