Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 838/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1603/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 390/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oku, nr [...] w przedmiocie obowiązku przekazania odpadu

II SA/Go 63/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-18

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie zakazu hodowli gołębi

II SA/Ke 75/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 214/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie wymierzenia kary za usunięcie drzewa

II SA/Łd 1274/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-30

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie zestawienia danych dotyczących odpadów

IV SA/Wa 2330/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia opłaty produktowej

II OZ 1344/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr (...) w sprawie przejęcia przez Gminę G. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

IV SA/Wa 1871/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na usunięcie drzew
1   Następne >   +2   +5   +10   54