Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 838/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1603/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 390/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oku, nr [...] w przedmiocie obowiązku przekazania odpadu

IV SA/Wa 1864/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie obowiązku przekazania odpadu

II SA/Ke 75/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Gl 908/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-07

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. w C. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie zaprzestania wykorzystywania odpadów do rekultywacji środowiska w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bd 756/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekazania gruntów leśnych i nieleśnych z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych

II SA/Bk 843/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-07-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1726/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-12

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

VIII SA/Wa 560/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór i transport odpadów komunalnych
1   Następne >   +2   4