Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Go 63/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-18

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie zakazu hodowli gołębi

II SA/Rz 594/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 658/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Gd 651/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

II SA/Wr 83/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

II SA/Gd 373/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 1521/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 56/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-15

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Ol 854/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-22

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Gietrzwałd obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 852/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-22

Wniosek A.F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   +2   4