Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Łd 1274/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-30

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie zestawienia danych dotyczących odpadów

IV SA/Wa 2330/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia opłaty produktowej

II OZ 1344/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr (...) w sprawie przejęcia przez Gminę G. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

IV SA/Po 78/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-16

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 353/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-13

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 423/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-14

Wniosek J. I. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego (II SA/Kr 423/11)

II SA/Gd 537/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary za usunięcie drzewa

II SA/Gd 961/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usunięcia odpadów

II OZ 247/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia opłaty produktowej

II OZ 1343/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę G. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych
1   Następne >   +2   4