Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 823/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 2179/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Go 794/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. z 2013 r. poz. 1462) na skutek wniosku J.L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gd 694/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Rz 860/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

II SA/Gd 651/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bk 722/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

II SA/Go 629/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia wysokości opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w I półroczu 2012 roku na skutek wniosku Zakładu Usług Komunalnych o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wa 382/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania

II SA/Ke 210/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia
1   Następne >   +2   6