Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 106/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Ol 72/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-29

skarg w sprawie ze skarg spółki A i B na uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko

II OZ 200/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji