Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 735/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

IV SA/Wa 721/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania