Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Sz 1428/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew

II SA/Go 858/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia na skutek wniosku B.D. o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego

II SA/Gd 382/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-17

Sprawa ze skargi T. O. na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 [...]

II SA/Bd 169/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 644/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-06

Sprawa ze skargi A. Ł. na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w przedmiocie uregulowania stanu formalno

IV SA/Wa 830/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 331/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-14

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 2437/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku

IV SA/Wa 664/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-23

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych

IV SA/Wa 2880/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   8