Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Rz 257/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II OZ 463/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

II SA/Bd 439/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Bd 441/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OZ 517/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skarg M. G., Z. S., M. S., W. W. i [...] z siedzibą w W. na decyzję SKO w Bielsku-Białej , nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 4/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przekazanie sprawozdania po terminie