Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Łd 553/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów

II OZ 916/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku oku, sygn. akt [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 880/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 239/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wr 322/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań