Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1603/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 2179/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

III SAB/Po 7/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy w P. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wycięcia drzew bez zezwolenia

IV SA/Wa 389/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-29

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 20/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 994/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania skrzynek lęgowych na budynku

IV SA/Wa 275/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 735/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

IV SA/Wa 685/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 486/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3