Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6132 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska X

II SA/Bd 756/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekazania gruntów leśnych i nieleśnych z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych