Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6139 Inne o symbolu podstawowym 613 X

II OZ 838/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1603/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Ke 75/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Gl 908/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-07

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. w C. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie zaprzestania wykorzystywania odpadów do rekultywacji środowiska w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bk 843/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-07-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bk 312/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia

II SA/Bk 312/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Bk 249/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-03

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ustalenie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia

II SA/Gd 667/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania dotyczącego uciążliwości pracy warsztatu ślusarsko

II SA/Bk 545/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   2