Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SAB/Wa 205/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie wyborów organów uczelni

I SAB/Wa 220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Wniosek w przedmiocie zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkoły

I OZ 47/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi M. Z. na zarządzenie Wójta Gminy Klimontów , znak [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

I OZ 300/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zapewnienia transportu małoletniemu K. M.

II SA/Sz 533/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Wniosek w przedmiocie likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałem Integracyjnym nr 6 'Tęczowa Kraina' w Goleniowie

II SA/Wa 201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia

IV SA/Gl 900/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie spraw studentów w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ke 113/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie studenta na inną uczelnię

I OZ 152/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku E.G. w przedmiocie stypendiów za II półrocze 2009 r.

III SA/Łd 941/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantó w roku akademickim 2012/2013
1   Następne >   +2   +5   +10   28