Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 974/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

IV SA/Gl 993/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Ś. Uniwersytetu Medycznego w K. w przedmiocie spraw studentów uchyla zaskarżone postanowienie

III SA/Kr 309/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Kr 1340/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów

III SA/Kr 892/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie nadania tytułu zawodowego

I OZ 814/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 843/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o uznaniu za równoważny dyplomu ukończenia studiów wyższych

I OZ 478/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie skreślenia z listy s...

IV SAB/Po 7/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Kuratora Oświaty

III SA/Gd 368/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów
1   Następne >   2