Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 814/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 1195/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania