Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SAB/Wa 205/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie wyborów organów uczelni

I OZ 47/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi M. Z. na zarządzenie Wójta Gminy Klimontów , znak [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

II SA/Bd 255/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia opłaty za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce

IV SA/Wr 584/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-30

Sprawa ze skargi B. K. na działanie Zarządu Powiatu K. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K. odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

I SA/Wa 795/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I SA/Wa 1826/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-30

Wniosek G. B. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G.B. na działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażone w pismach nr [...], nr [...] oraz nr [...]

III SA/Kr 356/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-23

Wniosek w przedmiocie zgody na powtarzanie roku

III SA/Gd 227/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie prawa do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

I OZ 526/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odwołania dyrektora szkoły

II SA/Go 105/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-24

Wniosek w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
1   Następne >   2