Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SAB/Wa 220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Wniosek w przedmiocie zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkoły

III SA/Łd 535/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-25

Wniosek M. K.-U. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na zarządzenie Wójta Gminy G. w sprawie odwołania z funkcji dyrektora szkoły

I SA/Wa 1794/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego

I OZ 173/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Bd 690/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w T. w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanowił odrzucić wniosek

III SA/Gd 585/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Ol 148/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-07

Wniosek w przedmiocie stypendium socjalnego na wyżywienie i mieszkanie

I SA/Wa 483/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia doktoranckie

I SA/Wa 1269/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego

II SA/Bd 785/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-19

Wniosek w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych