Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Po 679/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

Wniosek w przedmiocie oceny dorobku zawodowego

IV SA/Po 458/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego