Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 1233/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-15

Wniosek w przedmiocie przynależności materiałów do państwowego zasobu archiwalnego

II SA/Bk 781/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

III SA/Kr 964/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w G

II SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Łd 541/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-25

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji odwoławczej komisji stypendialnej

III SO/Łd 5/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-10

Wniosek Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi K. N. Z. o wymierzenie grzywny Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SAB/Wa 222/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-20

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego

I OZ 375/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gręboszów , Nr XIII/84/2012 w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gręboszów oraz granic ich obwodów

III SA/Kr 1040/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę G oraz granic ich obwodów

III SA/Kr 1022/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych
1   Następne >   +2   4