Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 1233/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-15

Wniosek w przedmiocie przynależności materiałów do państwowego zasobu archiwalnego

II SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SAB/Wa 222/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-20

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego

II SA/Wa 2269/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku 'ekonomia'

II SA/Wa 1461/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w B.

II SA/Wa 645/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 646/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy