Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Łd 242/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów