Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Łd 5/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-10

Wniosek Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi K. N. Z. o wymierzenie grzywny Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.