Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Łd 941/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantó w roku akademickim 2012/2013

II SA/Ke 1102/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi A. G. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola

IV SA/Wr 466/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-05

Wniosek w przedmiocie zawieszenia w prawach studenta,

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Kr 1306/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-06

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi A. S. na pismo Dziekana Wydziału [...] Uniwersytetu nr [...]

IV SA/Wr 477/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów,

II SA/Sz 176/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie stypendium dla najlepszych doktorantów

II SAB/Po 47/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P. w przedmiocie nieprzekazania wniosku do właściwego organu;

II SA/Wa 25/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia doktoranckie

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   3