Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 956/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie skreślenia z listy studentów w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

I OZ 97/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich

II SA/Po 403/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego;

II SA/Po 404/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego;

III SA/Łd 1086/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-16

Wniosek w przedmiocie przyjęcia na Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie w Uniwersytecie [...] na rok akademicki 2015/2016

II SA/Wa 1287/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia z tytułu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

IV SA/Gl 891/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora A w C. w przedmiocie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 716/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr: WN-II.4131.1.1.2015 w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza Andrychowa Nr 2875/14 w zakresie zatw...

II SA/Po 167/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-05

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego

I OZ 562/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów
1   Następne >   +2   4