Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Go 912/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-16

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Wa 391/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

II SA/Wa 751/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na pierwszy rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie [...] na [...] Wydziale [...]

IV SA/Po 327/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-09

Sprawa ze skargi B. S. na zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora

II SA/Wa 81/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia doktoranckie

II SA/Wa 1354/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie przyznania zapomogi losowej

III SA/Kr 573/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Akademii [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Kr 574/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Akademii [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Łd 407/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

II SA/Wa 2245/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia
1   Następne >   +2   4