Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 988/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-30

Wniosek w przedmiocie nieprzyjęcia pracy doktorskiej i niedopuszczenia do publicznej obrony