Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 598/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu - Odwoławcza Komisja Stypendialna w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego