Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Po 554/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-14

Wniosek w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Po 426/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania