Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 854/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie

IV SA/Wr 320/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr [...] w W.

IV SA/Wr 308/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr [...] w W.

II SA/Bd 785/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-19

Wniosek w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych