Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 974/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

I OZ 173/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Bk 781/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

II SA/Ol 96/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-07

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego

III SA/Gd 585/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Lu 106/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego dla ucznia w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ol 207/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-15

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego

III SA/Gd 227/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie prawa do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Po 942/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-02

Wniosek w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
1   Następne >   3