Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 25/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy;

IV SA/Po 105/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

IV SA/Wa 1324/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1357/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

Wniosek w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 9/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Wniosek w przedmiocie SKO w K. Nr [....] odmowy zmiany decyzji

II OZ 1086/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce nr XLII/319/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Go 530/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Lu 557/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Go 390/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Go 290/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo
1   Następne >   +2   +5   +10   100