Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 1159/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Bk 369/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania