Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Go 530/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 845/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-31

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z zażalenia SKO w Gdańsku na postanowienie WSA w Gdańsku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ol 827/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-29

Wniosek w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Po 433/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu;

II OZ 163/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości

II SA/Bk 358/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Gl 648/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o warunkach zabudowy trenu w kwestii wniosku skarżącej Wspólnoty o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Wr 67/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. K.