Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 718/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 278/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu

II SA/Po 622/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-23

Skarga C. i A. C. na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;

II SA/Kr 820/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji

II SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Wniosek pełnomocnika skarżącej M.T.- adwokata R. W. o przywrócenie terminu do sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. Z. z dnia [...] nr [...] w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w P. Z. z dnia [...] nr [...]

II SA/Po 872/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-23

Wniosek w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Gl 1049/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 872/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Bk 432/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-04

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 654/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   +5   7