Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 25/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy;

IV SA/Po 105/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

IV SA/Wa 1324/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1357/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

Wniosek w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 9/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Wniosek w przedmiocie SKO w K. Nr [....] odmowy zmiany decyzji

II OZ 1086/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce nr XLII/319/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 1194/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia nakazu wstrzymania użytkowania części działki

II SA/Gl 1226/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Gl 54/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gl 773/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   12