Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1194/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia nakazu wstrzymania użytkowania części działki

II SA/Sz 930/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-29

Wniosek w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego