Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 836/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Gl 717/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-15

skarg E.D. i J.H. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej w kwestii wniosku J. H. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Kr 14/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 345/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie oku, nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Po 701/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia warunków zabudowy

II SA/Łd 706/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Ol 221/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-19

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Gl 174/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej H. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Wr 347/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego miasta L.

II SA/Kr 56/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   +2   +5   11