Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 836/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Sz 180/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-30

Skarga B. S., M. D. i B. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLIII/371/09 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czaplinek

II SA/Sz 181/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-30

Skarga B. S, M. D. i B. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLV/381/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec

II SA/Sz 1394/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Sz 702/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LII/336/10 Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar 'Osiedle Leśne'