Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 461/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 392/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 428/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie zawieszenia postępowania po wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 167/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Go 254/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 440/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wejherowo nr XXXIII/331/09 w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków z...

II SA/Kr 1693/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odpisów skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie warunków zabudowy