Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 1693/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odpisów skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie warunków zabudowy