Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 56/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Kr 1621/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Wniosek J. L. i K. B. o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt: II SA/Kr 1621/09

II SA/Kr 663/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 573/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-29

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Rzyki