Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Bd 535/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-06-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Gd 513/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie warunków zabudowy

II SA/Kr 821/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-15

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 'Trinitatis' w Bochni

II SA/Ke 694/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-21

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania zmiany sposobu użytkowania lokalu

IV SA/Wa 869/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 533/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Łd 700/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Lu 225/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 1085/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Kr 1323/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   12