Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 2293/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 2162/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 452/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SAB/Wa 202/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1201/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Wa 512/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2073/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2166/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

VIII SA/Wa 628/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SO/Wa 19/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   2