Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Łd 60/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna

II SA/Łd 1051/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-08

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obszaru Glinnik

II SA/Łd 141/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-23

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Wolbórz

II SA/Łd 336/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację przyłącza energetycznego

II SA/Łd 351/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu lokalizacji celu publicznego

II SA/Łd 718/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 843/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-14

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego