Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 892/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-11

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Gl 838/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Po 1026/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy;

II OZ 398/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi

II OZ 426/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA/Wa 2038/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 865/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 21/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 709/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

Wniosek w przedmiocie wygaszenia decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji
1   Następne >   +2   +5   8