Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 723/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Sz 685/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy zakończonej wyrokiem WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 685/18

II OZ 901/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 450/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1282/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej odmową stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy

II SA/Sz 721/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Łd 741/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pod względem ochrony gruntów rolnych

II SA/Ol 407/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

Wniosek w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

VIII SA/Wa 390/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Ol 479/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   2