Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 836/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Sz 1194/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia nakazu wstrzymania użytkowania części działki

II SA/Sz 471/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Sz 930/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-29

Wniosek w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Sz 1394/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Sz 658/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-12-15

Wniosek w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Sz 689/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-21

Wniosek w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Sz 1481/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie warunków zabudowy
1   Następne >   3