Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SAB/Lu 52/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie warunków zabudowy w zakresie wniosku o przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Po 843/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-12

Sprawa ze skargi M. W. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy S. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt II SA/Po 891/1

II SA/Ol 509/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-01-13

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego